ընտրացանկը

ԵՐԵԽԱՅԻ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

 

         Ժամանակակից աշխարհում  օրեցօր ավելանում  են լրատվական հոսքերը։ Այդ պատճառով էլ մեր դպրոցականները  պետք է  ոչ միայն գիտելիքներ  ունենան,  այլև ունակություն՝ կողմնորոշվելու  այդ տեղեկատվական  հոսքում, անել մտածված ընտրություն, ունենալ նպատակներ, ընդունել   ինքնուրույն   որոշումներ, լինել ճկուն և առաջադեմ  առօրյա հարցերում ,  այսինքն՝ լինել  ստեղծագործ անձնավորություն։ Այսօր  աշխարհում ստեղծագործ երեխաների դաստիարակումը առաջնային խնդիր է ուսումնական հաստատություններում։ Ստեղծագործ կարողություններ ունի յուրաքանչյուր  երեխա, բայց  նրա ունակության զարգացումը կախված է նրանից,  թե ովքեր են  այդ երեխային դաստիարակողները  և ինչպես են ընդունում  երեխայի այդ հատկությունը։

Է․ Ֆորմանի կոնցեպցիայի համապատասխան՝  եթե  երեխայի  զբաղվածությանը  չստանա  իր  նպատակակետը , այդ դեպքում  այդ երեխայի մոտ կսկսվի հակառակ  ավերող ունակությունը։