ընտրացանկը

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԴԱՍ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ

Հեքիաթի տեսքով նրանք ներկայացրին <<Թթվային անձրև>> թեման: <<Ֆոտոսինթեզը>>, <<Օզոնային շերտը>>, <<Ջրի աղտոտումը>> և <<Հին Հռոմը>> մեղադրեցին <<Թթվային անձրևին>>:

Խմբերը համագործակցված աշխատանքով ամփոփեցին <<Մթնոլորտ>> թեման՝ օգտագործելով <<Հնգյակի>>, <<Վենի դիագրամ>>, <<Քարտեզագրում>>, <<Ապագայի անիվ>> մեթոդները:

<<Ելքի քարտ>>-ի միջոցով ուսուցչուհին պարզեց՝ ինչ սովորեցին դասից, և ինչ հարց մնաց անպատասխան:

Դասն ուսանելի էր, բովանդակալից:

Նպատակային օգտագործեցին դասավանդման նոր մեթոդներ ու հնարներ