ընտրացանկը

Հրատարակումներ

2022 - 2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ

 

Շրջանավարտները կստանան հետևյալ որակավորումները՝

 Բակալավրի թվով 6 կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցմամբ.

 Կառավարման բակալավրի աստիճան

 1. Ճարտարագիտության բակալավրի աստիճան
 2. Անվտանգության ծառայության բակալավրի աստիճան

        3․ Անվտանգության ծառայության բակալավրի ատսիճան 

Մագիստրոսի թվով 6 կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցմամբ՝

 1. Իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան
 2. Կառավարման մագիստրոսի աստիճան
 3. Անվտանգության ծառայության մագիստրոսի աստիճան
 4. Հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան
 5. Մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան
 6. Երկրաբանության մագիստրոսի աստիճան
 • Հետբուհական կրթություն (հայցորդություն)՝ «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ

 Միջին մասնագիտական թվով 3 կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ՝

 1. Տեխնիկ՝ Հրշեջփրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման
 2. Մասնագետ՝ արտակարգ իրավիճակների կառա­վա­րման
 3. Մասնագետ՝ Հրդեհային պաշտպանության

 2022 - 2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ՀՀ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱՅՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ՀԵՏԵՎՅԱԼ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ՝

 Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցմամբ՝

 1. Կառավարում (որակավորումը՝ կառավարման բակալավրի աստիճան)
 2. Տրանսպորտային և հրշեջ փրկարար հատուկ տեխնի­­­կայի շահագործում և սպասարկում (որակավորումը՝ ճարտարագիտության բակալավրի աստիճան)
 3. Փրկարարական գործ (որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության բակալավրի աստիճան)
 4. Քաղաքացիական պաշտպանություն (որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության բակալավրի աստիճան)
 5. Անվտանգությունն արտա­կարգ իրավիճակնե­րում (որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության բակալավրի աստիճան)
 6. Հրդեհային անվտանգություն (որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության բակալավրի աստիճան)

 Մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝

 առկա ուսուցում`

 1. Իրավագիտություն (Ճգնաժամային իրավունք) (որակավորումը՝ իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան)
 2. Կառավարում (Ճգնաժամային կառավարում) (որակավորումը՝ կառավարման մագիստրոսի աստիճան)
 3. Փրկարարական գործ (որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության մագիստրոսի աստիճան)

հեռակա ուսուցում`

 1. Կառավարում (Ճգնաժամային կառավարում)

(որակավորումը՝ կառավարման մագիստրոսի աստիճան)

 1. Փրկարարական գործ

(որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության մագիստրոսի աստիճան)

 1. Հոգեբանություն

(որակավորումը՝ հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան)

 1. Նախնական զինվորական պատրաստություն (որակավորումը՝ մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան)
 2. Կիրառական սեյսմոլոգիա (որակավորումը՝ երկրաբանության մագիստրոսի աստիճան)
 • Հետբուհական կրթություն (հայցորդություն)՝

«Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ:

 1. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր՝ հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով.
 2. Հրշեջփրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (որակավորումը. Տեխնիկ՝ Հրշեջփրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման)
 3. Կառա­վա­րում արտակարգ իրավիճակներում (որակավորումը. Մասնագետ՝ արտակարգ իրավիճակների կառա­վա­րման)
 4. Հրդեհային պաշտպանություն (որակավորումը. Մասնագետ՝ Հրդեհային պաշտպանության)

 Շրջանավարտները կստանան հետևյալ որակավորումներն ըստ կրթական ծրագրերի՝

 1. Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցում.
 2. Որակավորումը՝ կառավարման բակալավրի աստիճան - Կառավարում կրթական ծրագրով

 Որակավորումը՝ Ճարտարագիտության բակալավրի աստիճան - Տրանսպորտային և հրշեջ փրկարար հատուկ տեխնի­­­կայի շահագործում և սպասարկում կրթական ծրագրով

 Որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության բակալավրի աստիճան

 Փրկարարական գործ

 • Քաղաքացիական պաշտպանություն
 • Անվտանգությունն արտա­կարգ իրավիճակնե­րում
 • Հրդեհային անվտանգություն կրթական ծրագրերով

 Մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցում`

 1. Որակավորումը՝ իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան - Իրավագիտություն (Ճգնաժամային իրավունք) կրթական ծրագրերով
 2. Որակավորումը՝ կառավարման մագիստրոսի աստիճան -Կառավարում (Ճգնաժամային կառավարում) կրթական ծրագրերով
 3. Որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության մագիստրոսի աստիճան - Փրկարարական գործ կրթական ծրագրերով
 4. Մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ`
 5. Որակավորումը՝ կառավարման մագիստրոսի աստիճան -Կառավարում (Ճգնաժամային կառավարում) կրթական ծրագրով
 6. Որակավորումը՝ անվտանգության ծառայության մագիստրոսի աստիճան - Փրկարարական գործ կրթական ծրագրով
 7. Որակավորումը՝ հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան - Հոգեբանություն կրթական ծրագրով
 8. Որակավորումը՝ մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան - Նախնական զինվորական պատրաստություն կրթական ծրագրով
 9. (Որակավորումը՝ երկրաբանության մագիստրոսի աստիճան) - Կիրառական սեյսմոլոգիա կրթական ծրագրով

 

 • Հետբուհական կրթություն (հայցորդություն)՝ «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ:

 

 1. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր՝ հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով.

 Որակավորումը. Տեխնիկ՝ Հրշեջփրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման - Հրշեջփրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

 1. Որակավորումը. Մասնագետ՝ արտակարգ իրավիճակների կառա­վա­րման - Կառա­վա­րում արտակարգ իրավիճակներում
 2. Որակավորումը. Մասնագետ՝ Հրդեհային պաշտպանության - Հրդեհային պաշտպանություն

Խրախուսվում են միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով գերազանց եւ լավ սովորողները

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելությունը սկսվում է 2022 թվականի հունիսի 1-ից:

Ակադեմիան իրականացնում է առկա ու հեռակա ուսուցում միջին մասնագիտական, բակալավրի, մագիստրոսի և հետբուհական կրթական ծրագրերով:

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով գերազանց եւ լավ գնահատականներով շրջանավարտները կարող են առանց ընդունելության քննությունների ուսումը շարունակել Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ 2-րդ կուրսում:

Ակադեմիան ուսուցում է իրականացնում նաեւ Ստեփանավան քաղաքում:

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի գործունեությունը նպատակաուղղված է քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառում մասնագետների պատրաստմանը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝

 1. Ավարտական փաստաթուղթ` վկայական, ատեստատ կամ դիպլոմ (դիպլոմի հետ պետք է ներկայացնել նաեւ միջուկը)
 2. 4 լուսանկար (3x4 սմ չափսի)
 3. Անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) բնօրինակը եւ պատճենը
 4. Սոցքարտ

 

Մանրամասների համար զանգահարել՝ Հեռ. 060 69 10 00/203, 208